දෙපානම – පන්නිපිටිය | Pannipitiya

 • Rs 38,000
Suraki Sewana Mawatha, Depanama, Colombo District, Western Province, 10116, Sri Lanka
For Rent

දෙපානම – පන්නිපිටිය | Pannipitiya

Suraki Sewana Mawatha, Depanama, Colombo District, Western Province, 10116, Sri Lanka
 • Rs 38,000

Description

නිවස කුලියට දීමට ඇත!

දෙපානම – පන්නිපිටිය

සුරැකි සෙවණ මාවත..

 • නිදහස් නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි
 • සුරැකි සෙවණ මාවත, වීර මාවත
 • කාමර 3 ක් සහිත නිවස
 • වාහන 3 කට Parking Facility
 • වැදගත් පවුලක් සඳහා පමණි!

මසකට රු. 38 000/- 

අමතන්න: (මදුසංක) 077 7492 203

 • Town Suraki Sewana Mawatha, Depanama, Colombo District, Western Province, 10116, Sri Lanka
 • City, Town Pannipitiya
 • Zip/Postal Code 10116

Details

Updated on November 19, 2020 at 3:29 pm
 • Property ID: HZ19723
 • Price: Rs 38,000
 • Bedrooms: 3
 • Garage: 1
 • Property Type: House
 • Property Status: For Rent
 • Tel/Mobile No : : 077 7492 203

Overview

Property ID: HZ19723
 • House
 • Property Type
 • 3
 • Bedrooms
 • 077 7492 203
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera