දෙණියාය ඉඩම

 • Call Seller for Price
Deniyaya, Matara District, Southern Province, 81500, Sri Lanka
For Sale

දෙණියාය ඉඩම

Deniyaya, Matara District, Southern Province, 81500, Sri Lanka
 • Call Seller for Price

Description

Land for Sale!

Location: දෙණියාය – සිංහරාජ අඩවියට මායිම්ව
සුන්දර වටපිටාවක් සමග
වටිනා බිම් කැබැල්ල
Campaign සඳහා විශේෂයි!

අමතන්න: 077 7900 810/071 6854 230

 • Town Deniyaya, Matara District, Southern Province, 81500, Sri Lanka
 • City, Town Matara
 • Zip/Postal Code 81500

Details

Updated on November 30, 2020 at 11:57 am
 • Property ID: HZ20943
 • Price: Call Seller for Price
 • Land Area: 0
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 7900 810/071 6854 230

Overview

Property ID: HZ20943
 • Land
 • Property Type
 • 077 7900 810/071 6854 230
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera