දැදුරු ඔය අසල වටිනා පොල් ඉඩම

 • per Acre 950,000
Deduru Oya, Kurunegala, Kurunegala District, North Western Province, 60530, Sri Lanka
For Sale

දැදුරු ඔය අසල වටිනා පොල් ඉඩම

Deduru Oya, Kurunegala, Kurunegala District, North Western Province, 60530, Sri Lanka
 • per Acre 950,000

Description

කුරුණෑගල – දැදුරු ඔය ජලාශය ආසන්නයේ

අක්කර 10 ක පොල් ඉඩම

 • පොල් ඉඩම විකිණීමට!
 • සම්පූර්ණ ඉඩමේ පොල් සිටුවා ඇත..
 • දැදුරු ඔය ජලාශයේ ඇලක් ඉඩම නුදුරින්ම ගලා යයි..
 • විදුලිය ඇත!

අක්කරය = රු. ලක්ෂ 9.5

අමතන්න: 077 9387 322

 • Town Deduru Oya, Kurunegala, Kurunegala District, North Western Province, 60530, Sri Lanka
 • City, Town Kurunegala
 • Zip/Postal Code 60530

Details

Updated on November 21, 2020 at 12:01 pm
 • Property ID: HZ19987
 • Price: per Acre 950,000
 • Land Area: 0
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 9387 322

Features

Overview

Property ID: HZ19987
 • Land
 • Property Type
 • 077 9387 322
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera