දඹුල්ල නගරයෙන් විශාල ඉඩමක්

 • Million 1.9
Dambulla, Matale District, Central Province, 21100, Sri Lanka
For Sale

දඹුල්ල නගරයෙන් විශාල ඉඩමක්

Dambulla, Matale District, Central Province, 21100, Sri Lanka
 • Million 1.9

Description

Land for Sale!

 • Location: දඹුල්ල – සංචාරක පුරවරය – A9 ප්‍රධාන පාර
 • පර්චස් 118  – නිවසක් ද සහිතව
 • වටිනා ගස්වලින් සමන්විත
 • නිරවුල් ඔප්පු
 • නළ ජලය හා විදුලිය ඇත
 • සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා වඩාත් උචිතයි!

Call: 077 7112 865

 • Town Dambulla, Matale District, Central Province, 21100, Sri Lanka
 • City, Town Dambulla
 • Zip/Postal Code 21100

Details

Updated on December 10, 2020 at 3:30 pm
 • Property ID: HZ21722
 • Price: Million 1.9
 • Land Area: 118
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 7112 865

Overview

Property ID: HZ21722
 • Land
 • Property Type
 • 077 7112 865
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera