දංකොටුවෙන් පොල් ඉඩමක්!

 • per Perch 88,000
Dankotuwa, Puttalam District, North Western Province, Sri Lanka
For Sale

දංකොටුවෙන් පොල් ඉඩමක්!

Dankotuwa, Puttalam District, North Western Province, Sri Lanka
 • per Perch 88,000

Description

දංකොටුව – පහළ මොහොට්ටමුල්ල

පර්චස් 50 – පොල් ඉඩම විකිණීමට!

 • වෙල් යායට මායිම්ව – නිස්කලංක පරිසරය
 • පර්චස් 1 = රු. 88 000/-
 • ඉඩම බලා මිල ගණන් සාකචඡා කරගත හැක

විමසන්න: 

Isira – 077 2024 002

 • Town Dankotuwa, Puttalam District, North Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Dankotuwa

Details

Updated on November 23, 2020 at 12:04 pm
 • Property ID: HZ20174
 • Price: per Perch 88,000
 • Land Area: 50
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 2024 002

Features

Overview

Property ID: HZ20174
 • Land
 • Property Type
 • 077 2024 002
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera