තේ/කුරුඳු | Pitigala – Boraluhena

 • Rs 7,000,000
Pitigala, Galle District, Southern Province, Sri Lanka
For Sale

තේ/කුරුඳු | Pitigala – Boraluhena

Pitigala, Galle District, Southern Province, Sri Lanka
 • Rs 7,000,000

Description

පිටිගල බොරලුහේනේ පිහිටි

අක්කර 3 ඉඩම

මුදල් හදිසියක් හේතුවෙන් ඉක්මණින් විකිණීමට!

 • කාපට් පාරට මායිම්ව
 • සින්නක්කර අක්කර 2 යි & බදු අක්කර 1 යි
 • අක්කර බාගයක ඇති වෙල ද ඉඩමට අයිතිය.
 • ඉතිරි ඉඩ තුඝ තේ සහ කුරුඳු වගාකොට ඇත!
 • ඉඩම වටා නිවාස ඉදිකර ඇත..
 • ඉඩම ආසන්නයට ඇති පර්චස් 1 ක වටිනාකම – දළ වශයෙන් 30 000/- පමණ
 • මුළු ඉඩම = රු. ලක්ෂ 70

ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න:

077 3465 067

076 4626 589 – WhatsApp

 • Town Pitigala, Galle District, Southern Province, Sri Lanka
 • City, Town Galle

Details

Updated on November 21, 2020 at 12:18 pm
 • Property ID: HZ19995
 • Price: Rs 7,000,000
 • Land Area: 3
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 3465 067

Features

Overview

Property ID: HZ19995
 • Land
 • Property Type
 • 077 3465 067
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera