තේ අක්කරයක් – කළුතරින්

 • Million 3.4
Pelawaththa, Walallawita DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

තේ අක්කරයක් – කළුතරින්

Pelawaththa, Walallawita DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • Million 3.4

Description

Agricultural Land for Sale!

 • Location: පැලවත්තේ සිට බදුරලිය පාර – Km 1.5 දුරින්
 • සින්නක්කර ඔප්පු
 • අක්කර 1 ඉඩම – තේ වගාව
 • මාර්ග පහසුකම් සහිතව
 • රු. ලක්ෂ 34 (Million 3.4)

Call: 075 2771 923

 • Town Pelawaththa, Walallawita DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara

Details

Updated on December 10, 2020 at 11:58 am
 • Property ID: HZ21667
 • Price: Million 3.4
 • Land Area: 1
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 075 2771 923

Features

Overview

Property ID: HZ21667
 • Land
 • Property Type
 • 075 2771 923
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera