තෙල්වත්ත – හික්කඩුව

 • per Perch 100,000
Thelwatta, Galle District, Southern Province, 80240, Sri Lanka
For Sale

තෙල්වත්ත – හික්කඩුව

Thelwatta, Galle District, Southern Province, 80240, Sri Lanka
 • per Perch 100,000

Description

Land for Sale!

 • Location: Thelwatta, Hikkaduwa.
 • තෙල්වත්ත රජමහා විහාරය අසල
 • අක්කර 4
 • කැබලි කර ලබාගැනීමට පුළුවනි!
 • පර්චස් 1 = රු. 100 000/-
 • සම්පූර්ණ ඉඩමේ වටිනාකම = රු. 64,000,000/- (කෝටි 6 යි ලක්ෂ 40 කි)
 • සින්නක්කර ඔප්පුව
 • විදුලිය හා ජලය පහසුකම්
 • මාර්ග පහසුකම්
 • අඩි 12 පාර
 • ගාල්ල – කොළඹ මාර්ගයට – මීටර් 500

අමතන්න: 077 2494 548 – Ishan De Silva

 • Town Thelwatta, Galle District, Southern Province, 80240, Sri Lanka
 • City, Town Hikkaduwa
 • Zip/Postal Code 80240

Details

Updated on December 4, 2020 at 6:29 pm
 • Property ID: HZ21259
 • Price: per Perch 100,000
 • Land Area: 4
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 2494 548

Features

Overview

Property ID: HZ21259
 • Land
 • Property Type
 • 077 2494 548
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera