තිස්සමහාරාම පිහිටි ඉඩම

 • per Perch 75,000
Matara, Kirinda, Tangalle, Matara District, Southern Province, Sri Lanka
For Sale

තිස්සමහාරාම පිහිටි ඉඩම

Matara, Kirinda, Tangalle, Matara District, Southern Province, Sri Lanka
 • per Perch 75,000

Description

Land for Sale!

 • Location: කිරින්ද – තිස්සමහාරාමය
 • පර්චස් 200 (කොටස් වශයෙන් විකුණනු නොලැබේ)
 • මුළු ඉඩමම ආවරණයවන පරිදි පොල් වගාව
 • යටි වගාව ද කර ඇත
 • ජල කාණු සහිතයි
 • පුළුල් මාර්ගයට මුහුණලා ඇති ඉඩම
 • නිරවුල් ඔප්පු
 • ජලය හා විදුලිය ඇත
 • පර්චස් 1 = 75 000/- (සාකච්ඡා කරගත හැක)

Contact: 071 2362 727/047 2239 356

 • Town Matara, Kirinda, Tangalle, Matara District, Southern Province, Sri Lanka
 • City, Town Tissamaharama

Details

Updated on December 5, 2020 at 11:27 am
 • Property ID: HZ21325
 • Price: per Perch 75,000
 • Land Area: 200
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 071 2362 727/047 2239 356

Overview

Property ID: HZ21325
 • Land
 • Property Type
 • 071 2362 727/047 2239 356
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera