ගල්කඩේ හන්දිය – බණ්ඩාරගම

 • per Perch 130,000
Bandaragama, Bandaragama DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

ගල්කඩේ හන්දිය – බණ්ඩාරගම

Bandaragama, Bandaragama DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • per Perch 130,000

Description

බණ්ඩාරගම – කැස්බෑව පුධාන මාර්ගයේ

කිමි. 1.3 ක් ඇතුළත ඇති පර්චස් 10 ඉඩම

 • පර්චස් 1 = 130 000/- බැගින්
 • වෙල් යායක් අසල
 • Bank Loan ලබාගත හැක
 • Good location

අමතන්න: 077 1153 668

 • Town Bandaragama, Bandaragama DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Bandaragama

Details

Updated on November 23, 2020 at 11:44 am
 • Property ID: HZ20168
 • Price: per Perch 130,000
 • Land Area: 10
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 1153 668

Overview

Property ID: HZ20168
 • Land
 • Property Type
 • 077 1153 668
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera