කෝට්ටේ – මාදිවෙල

 • Rs 30,000
Madiwela, Sri Jayawardenepura Kotte, Colombo District, Western Province, 10120, Sri Lanka
For Rent

කෝට්ටේ – මාදිවෙල

Madiwela, Sri Jayawardenepura Kotte, Colombo District, Western Province, 10120, Sri Lanka
 • Rs 30,000

Description

මාදිවෙල – කෝට්ටේ

අංගසම්පූර්ණ නිවස කුලියට දීමට ඇත!

 • මාසික කුලිය = රු. 30 000/-
 • මාස 4 ක අත්තිකාරම් අවශ්‍ය වේ!

වැඩි විස්තර විමසන්න: 076 1393 410/076 1393 409

 • Town Madiwela, Sri Jayawardenepura Kotte, Colombo District, Western Province, 10120, Sri Lanka
 • City, Town Kotte 
 • Zip/Postal Code 10120

Details

Updated on November 24, 2020 at 2:42 pm
 • Property ID: HZ20409
 • Price: Rs 30,000
 • Property Type: House
 • Property Status: For Rent
 • Tel/Mobile No : : 076 1393 410/076 1393 409

Overview

Property ID: HZ20409
 • House
 • Property Type
 • 076 1393 410/076 1393 409
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera