කෙප්පෙටිපොල විශාල ඉඩම

 • Million 4
Keppetipola, Badulla District, Uva Province, 90350, Sri Lanka
For Sale

කෙප්පෙටිපොල විශාල ඉඩම

Keppetipola, Badulla District, Uva Province, 90350, Sri Lanka
 • Million 4

Description

Land for Sale!

 • Location: කෙප්පෙටිපොල නගරයට කිමි. 4
 • නුවරඑළියට කිමි. 15
 • පර්චස් 80
 • ඉඩමට පාර
 • ජලය හා විදුලිය
 • සින්නක්කර හා නිරවුල් ඔප්පු
 • මිල රු. ලක්ෂ 40

විමසීම්: 076 4847 524

 • Town Keppetipola, Badulla District, Uva Province, 90350, Sri Lanka
 • City, Town Badulla 
 • Zip/Postal Code 90350

Details

Updated on November 30, 2020 at 6:00 pm
 • Property ID: HZ21009
 • Price: Million 4
 • Land Area: 80
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 076 4847 524

Overview

Property ID: HZ21009
 • Land
 • Property Type
 • 076 4847 524
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera