කුරුස හන්දියෙන් ඉඩමක්

 • per Perch 150,000
Kurusa Handiya, Bandaragama DS Division, Kalutara District, Western Province, 12500, Sri Lanka
For Sale

කුරුස හන්දියෙන් ඉඩමක්

Kurusa Handiya, Bandaragama DS Division, Kalutara District, Western Province, 12500, Sri Lanka
 • per Perch 150,000

Description

Land for Sale!

 • Location: කුරුස හන්දිය – පානදුර
 • (ගුවන්තොටුපොළ මාර්ගයේ කුරුස හන්දියට මීටර් 600 දුරින්)
 • පර්චස් 1 = රු. 150 000/- පමණි!
 • ඉඩමට අඩි 10 පාරක් ඇත
 • හරි හතරැස් බිම් කොටසකි

Call: 076 5806 048/078 9889 598

 • Town Kurusa Handiya, Bandaragama DS Division, Kalutara District, Western Province, 12500, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara
 • Zip/Postal Code 12500

Details

Updated on December 9, 2020 at 2:44 pm
 • Property ID: HZ21493
 • Price: per Perch 150,000
 • Land Area: 0
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 076 5806 048/078 9889 598

Overview

Property ID: HZ21493
 • Land
 • Property Type
 • 076 5806 048/078 9889 598
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera