කුරුවිට දැරනියගල දිය ඇල්ලක් මායිම්ව වටිනා තෙ ඉඩමක් ව්කිනිමට

 • negotiable
Kuruwita, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, Sri Lanka
For Sale

කුරුවිට දැරනියගල දිය ඇල්ලක් මායිම්ව වටිනා තෙ ඉඩමක් ව්කිනිමට

Kuruwita, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, Sri Lanka
 • negotiable

Description

කුරුවිට දැරනියගල ප්රධාන පාරට ආසන්නව සුන්දර දිය ඇල්ලක් .දොල පාරක් මායිම්ව ඇති පිරිසිදු සින්නක්කර ඔප්පු සමඟ දළු කිලො 1800 ක් පමන කැඩෙන තෙ ඉඩමක් ඉක්මනින් ව්කුනනු ලැබී ❤ සoචාරක කොටෙජ් එකක් කාමර 2 ක් බාත් රැම් 1 සාලය මුලුතැන්ගේ සමඟ ලියෙන් නිරිමානය කර අත යාබාද් ස්වාභාවික නාන ස්තානයේ සමඟ ❤ පොල් කුරුදු දුරියන් කොස් රබුටම් කරාබු සමඟ පුවක් ගස් 200 ඇතුළු වටිනා තුරුලතා සමඟ ❤ වැඩි ව්ස්තර සදහා ඉක්මනින් අමතන්න 0762407650 whatssap සත්දිග දෙපල වෙලද සමාගම

 • Town Kuruwita, Ratnapura District, Sabaragamuwa Province, Sri Lanka
 • City, Town Ratnapura

Details

Updated on November 1, 2020 at 7:33 pm
 • Property ID: HZ18688
 • Price: negotiable
 • Bedrooms: 2
 • Bathroom: 1
 • Property Type: House, Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : +94762407650

Overview

Property ID: HZ18688
 • House, Land
 • Property Type
 • 2
 • Bedrooms
 • 1
 • Bathroom
 • +94762407650
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
Member
 • Member

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
Member
 • Member