කුරුඳු ඉඩම – මාතර, කඹුරුපිටිය

 • Rs 3,400,000
Kamburupitiya, Matara District, Southern Province, 81100, Sri Lanka
For Sale

කුරුඳු ඉඩම – මාතර, කඹුරුපිටිය

Kamburupitiya, Matara District, Southern Province, 81100, Sri Lanka
 • Rs 3,400,000

Description

මාතර – කඹුරුපිටිය පිහිටි

කුරුඳු ඉඩම

විකිණීමට!

 

2 වතාවක් කුරුඳු කපා ඇත

Kg 400 දැනට තැලිය හැක!

පර්චස් 110 ඉඩම

මිල රු. ලක්ෂ 34 යි

නිරවුල් ඔප්පු

අමතන්න: 077 1963 128

 • Town Kamburupitiya, Matara District, Southern Province, 81100, Sri Lanka
 • City, Town Matara
 • Zip/Postal Code 81100

Details

Updated on November 17, 2020 at 12:41 pm
 • Property ID: HZ19307
 • Price: Rs 3,400,000
 • Land Area: 110
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 1963 128

Overview

Property ID: HZ19307
 • Land
 • Property Type
 • 077 1963 128
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera