කුරුඳු ඉඩම – අම්බලන්ගොඩ

 • Million 17
Ambalangoda, Galle District, Southern Province, 80300, Sri Lanka
For Sale

කුරුඳු ඉඩම – අම්බලන්ගොඩ

Ambalangoda, Galle District, Southern Province, 80300, Sri Lanka
 • Million 17

Description

අම්බලන්ගොඩ – තිලකපුර

අගනා කුරුඳු ඉඩම විකිණීමට! 

කුරුඳු – අක්කර 3

සම්පූර්ණ ඉඩමේ වටිනාකම = රු. ලක්ෂ 170

 • අම්බලන්ගොඩ – තිලකපුර ප්‍රධාන පාරේ සිට – මීටර් 100
 • සින්නක්කර ඔප්පු
 • අඩි 12 පාර
 • අක්කර 1 & 1/2 ක් කුරුඳු වගාකොට ඇත!
 • කුරුඳුු තැලීමට අක්කර 1 & 1/2
 • අධිවේගී මාර්ගය – කුරුඳුගහහැතැක්ම – විනාඩි 20 දුර
 • අම්බලන්ගොඩ නගරයට – විනාඩි 10 දුර

ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න:

077 2494 548 – Ishan De Silva

 • Town Ambalangoda, Galle District, Southern Province, 80300, Sri Lanka
 • City, Town Ambalangoda 
 • Zip/Postal Code 80300

Details

Updated on November 20, 2020 at 12:43 pm
 • Property ID: HZ19873
 • Price: Million 17
 • Land Area: 3
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 2494 548

Features

Overview

Property ID: HZ19873
 • Land
 • Property Type
 • 077 2494 548
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera