කුරුඳු ඉඩමක් මාතරින්

 • per Acre 2,000,000
Matara, Matara District, Southern Province, 81000, Sri Lanka
For Sale

කුරුඳු ඉඩමක් මාතරින්

Matara, Matara District, Southern Province, 81000, Sri Lanka
 • per Acre 2,000,000

Description

මාතර නගරයේ 

වටිනා කුරුඳු අක්කර 50 ඉඩම විකිණීමට!

 • පිරිසිදු උල්පත් සහිත, රමණීය පරිසරයක පිහිටා ඇත..
 • අක්කරයක් රු. ලක්ෂ 20

අමතන්න: 071 7369 938 

 • Town Matara, Matara District, Southern Province, 81000, Sri Lanka
 • City, Town Matara
 • Zip/Postal Code 81000

Details

Updated on November 22, 2020 at 3:51 pm
 • Property ID: HZ20139
 • Price: per Acre 2,000,000
 • Land Area: 50
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 071 7369 938 

Features

Overview

Property ID: HZ20139
 • Land
 • Property Type
 • 071 7369 938 
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera