කිරිබත්ගොඩ නිවස

 • Rs 30,000
Makola, Kiribathgoda, Gampaha District, Western Province, 11640, Sri Lanka
For Rent

කිරිබත්ගොඩ නිවස

Makola, Kiribathgoda, Gampaha District, Western Province, 11640, Sri Lanka
 • Rs 30,000

Description

House for Rent!

 • Location: කිරිබත්ගොඩ – මාකොළ
 • අංග සම්පූර්ණ නිවස
 • වර්ග අඩි 1800
 • කාමර 2
 • නාන කාමරය
 • කුස්සිය හා කෑම කාමරය
 • සාලය

අමතන්න: 077 3774 959

 • Town Makola, Kiribathgoda, Gampaha District, Western Province, 11640, Sri Lanka
 • City, Town Kiribathgoda
 • Zip/Postal Code 11640

Details

Updated on November 30, 2020 at 8:46 am
 • Property ID: HZ20901
 • Price: Rs 30,000
 • Bedrooms: 2
 • Bathroom: 1
 • Property Type: House
 • Property Status: For Rent
 • Tel/Mobile No : : 077 3774 959

Overview

Property ID: HZ20901
 • House
 • Property Type
 • 2
 • Bedrooms
 • 1
 • Bathroom
 • 077 3774 959
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera