කිරිඳිවෙල – රඳාවාන

 • per Perch 135,000
Radawana, Gampaha District, Western Province, 11730, Sri Lanka
For Sale

කිරිඳිවෙල – රඳාවාන

Radawana, Gampaha District, Western Province, 11730, Sri Lanka
 • per Perch 135,000

Description

Land for Sale!

 • Location: කිරිඳිවෙල – රඳාවාන – අල්ලියගහවත්ත පාර
 • 225 බස් පාරට මීටර් 600
 • පර්චස් 44 හෝ පර්චස් 31 ක් මිලදී ගත හැක
 • පිරිසිදු ලියකියවිලි
 • බැංකු ණය ලබාගත හැක
 • තෙකළා විදුලිය හා නළ ජලය ඇත
 • අඩි 20 පාරට මුහුණලා පිහිටීම
 • දූරියන් ගසක්, කොස් ගසක් හා පොල් ගස් කිහිපයක් ඇත
 • ළිඳක් ද සහිතව
 • වාහන හුවමාරුවද සලකා බලනු ලැබේ..

Call/WhatsApp: 077 2890 670

 • Town Radawana, Gampaha District, Western Province, 11730, Sri Lanka
 • City, Town Gampaha
 • Zip/Postal Code 11730

Details

Updated on December 9, 2020 at 2:58 pm
 • Property ID: HZ21499
 • Price: per Perch 135,000
 • Land Area: 44
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 2890 670

Overview

Property ID: HZ21499
 • Land
 • Property Type
 • 077 2890 670
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera