කෑගල්ල කුරුණෑගල පාරට 800m දුරින් ඉඩමක්

 • Rs 1,500,000
Polgahawela, Kurunegala District, North Western Province, 60300, Sri Lanka
For Sale

කෑගල්ල කුරුණෑගල පාරට 800m දුරින් ඉඩමක්

Polgahawela, Kurunegala District, North Western Province, 60300, Sri Lanka
 • Rs 1,500,000

Description

කෑගල්ල කුරුණෑගල පාරට 800m දුරින් පොල්ගහවෙල නගරයට 3km කෑගල්ල නගරයට 9km දුරින් පොල්ගහවෙල බටුවත්ත මාර්ගය මුහුණලා පර්චස් 16යි ලක්ශ 15යි

පාසැල් ජලය විදුලිය සියලුම පහසුකම් සහිතයි

 

 • Town Polgahawela, Kurunegala District, North Western Province, 60300, Sri Lanka
 • City, Town Kurunegala
 • Zip/Postal Code 60300

Details

Updated on October 31, 2020 at 8:39 pm
 • Property ID: HZ18676
 • Price: Rs 1,500,000
 • Land Area: 16
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 0710781513

Overview

Property ID: HZ18676
 • Land
 • Property Type
 • 0710781513
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
Kasunbandara356
 • Kasunbandara356

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
Kasunbandara356
 • Kasunbandara356