කැස්බෑව – බටුවන්දර හන්දිය

 • Million 13
Batuwandara, Heraliyawala, Colombo District, Western Province, 10320, Sri Lanka
For Sale

කැස්බෑව – බටුවන්දර හන්දිය

Batuwandara, Heraliyawala, Colombo District, Western Province, 10320, Sri Lanka
 • Million 13

Description

House for Sale in Kesbewa – Batuwandara Junction!

කැස්බෑව – බටුවන්දර හන්දියේ සිට මීටර් 200
බණ්ඩාරගම – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට – බටුවන්දර හන්දියට මීටර් 200
 • පර්චස් 7
 • පිරිසිදු ඔප්පු
 • නිදන කාමර 3
 • නාන කාමර 2
 • ප්‍රධාන නිදන කාමරයට යාබද නාන කාමරය
 • වට තාප්පය
 • විදුලිය ඇත
 • ජල මීටරය තාප්පයට සවිකර ඇත
 • සේවක වැසිකිළිය
 • Finishing Roof
 • Remote Control Gate
 • Window water based grill
 • Water supply with overhead tank
 • Fully tiled (2×2)
 • Pantry cupboards with oven hood
 • Car pouch
 • මිල රු. ලක්ෂ 130 (සාකච්ඡා කරගත හැක)

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න: 077 3074 645

 • Town Batuwandara, Heraliyawala, Colombo District, Western Province, 10320, Sri Lanka
 • City, Town Kesbewa 
 • Zip/Postal Code 10320

Details

Updated on November 26, 2020 at 8:42 am
 • Property ID: HZ20438
 • Price: Million 13
 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 2
 • Garage: 1
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 3074 645

Overview

Property ID: HZ20438
 • House
 • Property Type
 • 3
 • Bedrooms
 • 2
 • Bathrooms
 • 077 3074 645
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera