කළුතර – පන්විල විශාල ඉඩම

 • per Perch 56,000
Kalutara, Kalutara DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

කළුතර – පන්විල විශාල ඉඩම

Kalutara, Kalutara DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • per Perch 56,000

Description

Kalutara – Panvila

 • Land size: Perches 160
 • 1 Perch = Rs. 56 000/-

Please call for more details: 070 5510 942

 • Town Kalutara, Kalutara DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara

Details

Updated on November 23, 2020 at 5:21 pm
 • Property ID: HZ20242
 • Price: per Perch 56,000
 • Land Area: 160
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 070 5510 942 

Overview

Property ID: HZ20242
 • Land
 • Property Type
 • 070 5510 942 
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera