කඩවත – කිරිල්ලවල නිවස

 • Million 6.5
Kirillawala, Gampaha District, Western Province, 11000, Sri Lanka
For Sale

කඩවත – කිරිල්ලවල නිවස

Kirillawala, Gampaha District, Western Province, 11000, Sri Lanka
 • Million 6.5

Description

House for Sale!

 • Location: කඩවත – කිරිල්ලවල
 • නුවර පාරට කිමි. 2.5
 • වැලිවේරියට කිමි. 2.5
 • පර්චස් 9.7
 • කාමර 2
 • නාන කාමර 1
 • ටයිල් අල්ලා ඇත
 • සිවිලිම් ගසා ඇත
 • වට තාප්පය හා ගේට්ටුව සහිත අනර්ඝ නිවස
 • මිල රු. ලක්ෂ 65

අමතන්න: 076 3677 588 

 • Town Kirillawala, Gampaha District, Western Province, 11000, Sri Lanka
 • City, Town Kadawatha 
 • Zip/Postal Code 11000

Details

Updated on November 28, 2020 at 9:02 am
 • Property ID: HZ20719
 • Price: Million 6.5
 • Bedrooms: 2
 • Bathroom: 1
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 076 3677 588

Overview

Property ID: HZ20719
 • House
 • Property Type
 • 2
 • Bedrooms
 • 1
 • Bathroom
 • 076 3677 588
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera