කඩපල්ල – මාදුරු ඔය අසල

 • Rs 3,500,000
Bibile, Monaragala District, Uva Province, Sri Lanka
For Sale

කඩපල්ල – මාදුරු ඔය අසල

Bibile, Monaragala District, Uva Province, Sri Lanka
 • Rs 3,500,000

Description

පදියතලාව-බිබිල ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට මීටර් 800

කඩපල්ල ග්‍රාමයේ මාදුරු ඔයට මුහණලා ඇති ඉඩම විකිණීමට!

 • සින්නක්කර ඔප්පු – අක්කර 1 & 1/2
 • අවුරුදු 24 පැරණි බලපත්‍ර සහිත අක්කර 4 ක්
 • මුළු අක්කර – 5 & 1/2
 • සංචාරක කර්මාන්තයේ නියැලෙන අයෙකුට හෝ වගා කිරීමට වඩාත් උචිත
 • මාදුරු ඔයට මුහුණලා ඉඩම පිහිටා ඇත!

මිල රු. ලක්ෂ 35

විමසන්න: 070 2047 330

 • Town Bibile, Monaragala District, Uva Province, Sri Lanka
 • City, Town Badulla 

Details

Updated on November 23, 2020 at 11:58 am
 • Property ID: HZ20171
 • Price: Rs 3,500,000
 • Land Area: 5.5
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 070 2047 330

Overview

Property ID: HZ20171
 • Land
 • Property Type
 • 070 2047 330
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera