ඉබ්බාගමුව – කුරුණෑගල ඉඩම

 • Rs 1,650,000
Ibbagamuwa, Kurunegala District, North Western Province, 60500, Sri Lanka
For Sale

ඉබ්බාගමුව – කුරුණෑගල ඉඩම

Ibbagamuwa, Kurunegala District, North Western Province, 60500, Sri Lanka
 • Rs 1,650,000

Description

Land for Sale!

කුරුණෑගල – ඉබ්බාගමුව, යක්කල හන්දිය සිට මීටර් 800

 • පර්චස් 20
 • ඉඩමට පාරක් ඇත..

විමසීම්: 076 2003 391

 • Town Ibbagamuwa, Kurunegala District, North Western Province, 60500, Sri Lanka
 • City, Town Kurunegala
 • Zip/Postal Code 60500

Details

Updated on November 27, 2020 at 11:21 am
 • Property ID: HZ20604
 • Price: Rs 1,650,000
 • Land Area: 20
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 076 2003 391

Overview

Property ID: HZ20604
 • Land
 • Property Type
 • 076 2003 391
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera