ඉංගිරිය – දුම්බර විශාල ඉඩම!

 • per Acre 675,000
Ingiriya, Ingiriya DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

ඉංගිරිය – දුම්බර විශාල ඉඩම!

Ingiriya, Ingiriya DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • per Acre 675,000

Description

කොළඹට නුදුරු ඉංගිරියේ දුම්බරින් අක්කර 20 ක 

ඇලකට මායිම් වූ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත! 

 • පිරිසිදු ඔප්පු
 • වගාවකට හෝ හෝටලයකට වඩාත් උචිතයි
 • අක්කරයක් = රු. ලක්ෂ 675,000/-

අමතන්න: 070 2433 328

 • Town Ingiriya, Ingiriya DS Division, Kalutara District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara

Details

Updated on November 22, 2020 at 9:17 am
 • Property ID: HZ20048
 • Price: per Acre 675,000
 • Land Area: 20
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 070 2433 328

Features

Overview

Property ID: HZ20048
 • Land
 • Property Type
 • 070 2433 328
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera