ආණමඩුව නගරයෙන් ඉඩමක්

 • Call Seller for Price
Anamaduwa, Puttalam District, North Western Province, Sri Lanka
For Sale

ආණමඩුව නගරයෙන් ඉඩමක්

Anamaduwa, Puttalam District, North Western Province, Sri Lanka
 • Call Seller for Price

Description

Land for Sale!

 • Location: ආණමඩුව – තෝනිගල වැව ඉස්මත්තේ
 • අක්කර 1 ක ඉඩම – පොල් ගස් 40කින් පමණ සමන්විත
 • කළු ගලක් ද සහිතයි
 • විදුලිය | අඩි 12 පාර

Call: 076 0622 767

 • Town Anamaduwa, Puttalam District, North Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Puttalama

Details

Updated on December 9, 2020 at 12:28 pm
 • Property ID: HZ21464
 • Price: Call Seller for Price
 • Land Area: 1
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 076 0622 767

Overview

Property ID: HZ21464
 • Land
 • Property Type
 • 076 0622 767
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera