අවිස්සාවේල්ල – පුවක්පිටිය

 • per Perch 25,000
Puwakpitiya, High Level Road, Puwakpitiya, Colombo District, Western Province, 10730, Sri Lanka
For Sale

අවිස්සාවේල්ල – පුවක්පිටිය

Puwakpitiya, High Level Road, Puwakpitiya, Colombo District, Western Province, 10730, Sri Lanka
 • per Perch 25,000

Description

Large Land for Sale!

 • Location: අවිස්සාවේල්ල – පුවක්පිටිය
 • අක්කර 6
 • කොළඹට ආසන්නව ඇති ඉතා දුර්ලභ ඉඩම
 • හයිලෙවල් පාරේ සිට මීටර් 600 (කාපට් පාර)
 • තේ/රබර්/පොල් හෝ කුරුඳු වගාවට වඩාත් උචිතයි
 • සංචාරක හෝටලයක් ඉදිකිරීමට වුවද සුදුසුයි
 • සුන්දර කඳු පංතියකින් වටවී ඇති අලංකාර පරිසරය
 • ජලය | විදුලිය
 • පිරිසිදු ඔප්පු
 • ඉඩමට පාරක් කපා ඇත..
 • පර්චස් 1 = රු. 25 000/- (සම්පූර්ණ ඉඩමම විකුණනු ලැබේ)

Call: 077 1921 811 (Sugath) | 076 8229 424 (Dhammika)

 • Town Puwakpitiya, High Level Road, Puwakpitiya, Colombo District, Western Province, 10730, Sri Lanka
 • City, Town Avissawella 
 • Zip/Postal Code 10730

Details

Updated on December 9, 2020 at 3:16 pm
 • Property ID: HZ21509
 • Price: per Perch 25,000
 • Land Area: 6
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 1921 811/076 8229 424

Overview

Property ID: HZ21509
 • Land
 • Property Type
 • 077 1921 811/076 8229 424
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera