අරණායක – මාවනැල්ල විශාල ඉඩම

 • Call Seller for Price
Mawanella, Kegalle District, Sabaragamuwa Province, 71500, Sri Lanka
For Sale

අරණායක – මාවනැල්ල විශාල ඉඩම

Mawanella, Kegalle District, Sabaragamuwa Province, 71500, Sri Lanka
 • Call Seller for Price

Description

Land for Sale!

 • Location: අරණායක – මාවනැල්ල ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා
 • මාවනැල්ලට කිමි. 3
 • Perches 251

Call: 071 9259 279

 • Town Mawanella, Kegalle District, Sabaragamuwa Province, 71500, Sri Lanka
 • City, Town Kegalla
 • Zip/Postal Code 71500

Details

Updated on December 14, 2020 at 9:28 am
 • Property ID: HZ21897
 • Price: Call Seller for Price
 • Land Area: 251
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 071 9259 279

Overview

Property ID: HZ21897
 • Land
 • Property Type
 • 071 9259 279
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera