අඹදූව – ඇල්පිටිය

 • Rs 850,000
Elpitiya, Galle District, Southern Province, Sri Lanka
For Sale

අඹදූව – ඇල්පිටිය

Elpitiya, Galle District, Southern Province, Sri Lanka
 • Rs 850,000

Description

ඇල්පිටිය – අඹදූව 

පර්චස් 30.3 ක ඉඩම විකිණීමට!

රු. 850 000/- (ලක්ෂ 8.5)

අමතන්න: 077 3938 045

 • Town Elpitiya, Galle District, Southern Province, Sri Lanka
 • City, Town Elpitiya 

Details

Updated on November 19, 2020 at 3:42 pm
 • Property ID: HZ19738
 • Price: Rs 850,000
 • Land Area: 30.3
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 3938 045

Overview

Property ID: HZ19738
 • Land
 • Property Type
 • 077 3938 045
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera