අනුරාධපුර – පාදෙණිය ප්‍රධාන පාර

 • Rs 800,000
Kasikote Junction, Kaasikote, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
For Sale

අනුරාධපුර – පාදෙණිය ප්‍රධාන පාර

Kasikote Junction, Kaasikote, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
 • Rs 800,000

Description

Land for Sale!

Location: අනුරාධපුර – පාදෙණිය ප්‍රධාන පාරට මීටර් 200 නුදුරින්
පර්චස් 60
විශාල ලිඳක් ද ඇත
මිල රු. ලක්ෂ 8

අමතන්න: 078 9654 263/037 5740 012

 • Town Kasikote Junction, Kaasikote, Kurunegala District, North Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Kurunegala

Details

Updated on November 30, 2020 at 8:54 am
 • Property ID: HZ20909
 • Price: Rs 800,000
 • Land Area: 60
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 078 9654 263/037 5740 012

Features

Overview

Property ID: HZ20909
 • Land
 • Property Type
 • 078 9654 263/037 5740 012
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera