අනුරාධපුර ඉඩම විකිණීමට!

 • Million 1
Anuradhapura, Anuradhapura District, North Central Province, 50000, Sri Lanka
For Sale

අනුරාධපුර ඉඩම විකිණීමට!

Anuradhapura, Anuradhapura District, North Central Province, 50000, Sri Lanka
 • Million 1

Description

සින්නක්කර – පර්චස් 200 ක ඉඩම

අනුරාධපුර 57 ප්‍රධාන මාර්ගයට කිමි. 3

 • වගා කටයුතු සඳහා වඩාත් උචිත
 • ප්‍රධාන මාර්ගයට මීටර් 50
 • ලිං ජලය හා ජල සම්පත් මණ්ඩලයේ නළ ජලය ඇත!
 • පාසලට මීටර් 300
 • තෙකලා විදුලිය

විමසන්න: චානක – 075 0147 975 

 • Town Anuradhapura, Anuradhapura District, North Central Province, 50000, Sri Lanka
 • Zip/Postal Code 50000

Details

Updated on November 21, 2020 at 11:18 am
 • Property ID: HZ19948
 • Price: Million 1
 • Land Area: 200
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 075 0147 975 

Overview

Property ID: HZ19948
 • Land
 • Property Type
 • 075 0147 975 
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera