අතුරුගිරිය නව නිවස විකිණීමට

 • Million 8.5
Athurugiriya, Colombo District, Western Province, 10150, Sri Lanka
For Sale

අතුරුගිරිය නව නිවස විකිණීමට

Athurugiriya, Colombo District, Western Province, 10150, Sri Lanka
 • Million 8.5

Description

House for Sale!

 • Status: New
 • Location: අතුරුගිරිය
 • පර්චස් 6.5
 • නිදන කාමර 3
 • නාන කාමර 2
 • Roof Terrace සහිතයි
 • බස් පාරට මීටර් 600 (697 බස් පාර. කඩුවෙල – හෝමාගම)
 • නිරවුල් ඔප්පුව හා ලියකියවිලි
 • මිල රු. ලක්ෂ 85

වැඩි විස්තර: 070 5536 291

 • Town Athurugiriya, Colombo District, Western Province, 10150, Sri Lanka
 • City, Town Athurugiriya
 • Zip/Postal Code 10150

Details

Updated on November 28, 2020 at 4:02 pm
 • Property ID: HZ20789
 • Price: Million 8.5
 • Bedrooms: 3
 • Bathrooms: 2
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 070 5536 291

Features

Overview

Property ID: HZ20789
 • House
 • Property Type
 • 3
 • Bedrooms
 • 2
 • Bathrooms
 • 070 5536 291
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera