අතුරුගිරිය අධිවේගී පිවිසුම අසල

 • per Perch 750,000
Athurugiriya Interchange, Hokandara North, Colombo District, Western Province, 10118, Sri Lanka
For Sale

අතුරුගිරිය අධිවේගී පිවිසුම අසල

Athurugiriya Interchange, Hokandara North, Colombo District, Western Province, 10118, Sri Lanka
 • per Perch 750,000

Description

Land for Sale!

 • Location: Athurugiriya
 • Perches 11
 • Perch 1 = Rs. 750 000/- (ස්ථිර මුදල)
 • ඉඩමට අඩි 20 කොන්ක්‍රීට් පාර
 • වට තාප්පය හා ගේට්ටුව
 • හතරැස් – තැනිතලා බිම
 • නිරවුල් ඔප්පුව
 • බැංකු ණය ලබාගත හැක
 • අතුරුගිරිය අධිවේගී පිවිසුමට මීටර් 400
 • අතුරුගිරිය/මීගොඩ – පිටකොටුව බස් පාරට මීටර් 300
 • අතුරුගිරිය නගරයට Km 1

Call: 074 0550 998/072 1886 863

WhatsApp – 075 9794 001

 • Town Athurugiriya Interchange, Hokandara North, Colombo District, Western Province, 10118, Sri Lanka
 • City, Town Athurugiriya
 • Zip/Postal Code 10118

Details

Updated on December 10, 2020 at 2:09 pm
 • Property ID: HZ21704
 • Price: per Perch 750,000
 • Land Area: 11
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 074 0550 998/072 1886 863

Features

Overview

Property ID: HZ21704
 • Land
 • Property Type
 • 074 0550 998/072 1886 863
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera