අත්තිවාරම සහිත ඉඩම

 • Rs 3,500,000
Hirana, Panadura DS Division, Kalutara District, Western Province, 12500, Sri Lanka
For Sale

අත්තිවාරම සහිත ඉඩම

Hirana, Panadura DS Division, Kalutara District, Western Province, 12500, Sri Lanka
 • Rs 3,500,000

Description

පානදුර – හිරණ, ගල්පොත්ත පාර

පර්චස්  10 ඉඩම ඉක්මණින් විකිණීමට! 

 • මිල රු. ලක්ෂ 35
 • දෙමහල් නිවසක් සඳහා නව අත්තිවාරම් දමා ඇත.
 • මුදල් හදිසියක් නිසා ඉක්මණින් විකිණීමට!
 • බැංකු ණය පහසුකම් සහිතයි..

මුදලින් රු. ලක්ෂ 23 ගෙවා ඉතිරිය ගෙවාගෙන යාමට හැක..

මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක..

විමසන්න: 077 6499 496

 • Town Hirana, Panadura DS Division, Kalutara District, Western Province, 12500, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara
 • Zip/Postal Code 12500

Details

Updated on November 21, 2020 at 10:55 am
 • Property ID: HZ19969
 • Price: Rs 3,500,000
 • Land Area: 10
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 6499 496

Overview

Property ID: HZ19969
 • Land
 • Property Type
 • 077 6499 496
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera