අඩක් නිම කළ නිවස – Pugoda

 • Million 2.5
Pugoda, Gampaha District, Western Province, 10730, Sri Lanka
For Sale

අඩක් නිම කළ නිවස – Pugoda

Pugoda, Gampaha District, Western Province, 10730, Sri Lanka
 • Million 2.5

Description

පර්චස් 15 ඉඩම සමග අඩක් නිම කළ නිවස විකිණීමට!

 • ස්ථානය: පූගොඩ – ජර්මන් වත්ත පිහිටි
 • කාමර 2
 • මිල රු. ලක්ෂ 25 (මිළ ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක)

අමතන්න: 072 0939 365 (ඉන්දික)

 • Town Pugoda, Gampaha District, Western Province, 10730, Sri Lanka
 • City, Town Gampaha
 • Zip/Postal Code 10730

Details

Updated on November 26, 2020 at 9:10 am
 • Property ID: HZ20462
 • Price: Million 2.5
 • Bedrooms: 2
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 072 0939 365

Overview

Property ID: HZ20462
 • House
 • Property Type
 • 2
 • Bedrooms
 • 072 0939 365
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera