අඩක් නිමකළ නිවස – මීගමුව

 • Rs 1,700,000
Negombo, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
For Sale

අඩක් නිමකළ නිවස – මීගමුව

Negombo, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
 • Rs 1,700,000

Description

මීගමුව – මිරිස්වත්ත, අඩක් නිමකළ

කාමර 2 සහිත පර්චස් 7 ඉඩම විකිණීමට!

 • මීගමුව – දිවුලපිටිය ප්‍රධාන මාර්ගයට – මීටර් 100
 • මිල රු. ලක්ෂ 17
 • පරීක්ෂා කර බැලීමෙන් අනතුරුව මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැක..

විමසන්න: 077 5880 273

 • Town Negombo, Gampaha District, Western Province, Sri Lanka
 • City, Town Negombo

Details

Updated on November 24, 2020 at 9:19 am
 • Property ID: HZ20310
 • Price: Rs 1,700,000
 • Bedrooms: 2
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 5880 273

Overview

Property ID: HZ20310
 • House
 • Property Type
 • 2
 • Bedrooms
 • 077 5880 273
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera