අඩක් නිමකළ නිවස – බෝමිරිය

 • Million 2.5
Bomiriya, Colombo District, Western Province, DOMPE, Sri Lanka
For Sale

අඩක් නිමකළ නිවස – බෝමිරිය

Bomiriya, Colombo District, Western Province, DOMPE, Sri Lanka
 • Million 2.5

Description

Half-built House for Sale!

 • Location: කොළඹ – කඩුවෙල – බෝමිරිය
 • අඩක් නිම කළ නිවස සමග පර්චස් 6 ඉඩම
 • Low-Level මාර්ගයට මීටර් 300
 • කඩුවෙල හන්දියට කිමි. 4
 • මිල රු. ලක්ෂ 25

Call: 071 1127 454

 • Town Bomiriya, Colombo District, Western Province, DOMPE, Sri Lanka
 • City, Town Kaduwela
 • Zip/Postal Code DOMPE

Details

Updated on December 14, 2020 at 11:16 am
 • Property ID: HZ21955
 • Price: Million 2.5
 • Land Area: 6
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 071 1127 454

Overview

Property ID: HZ21955
 • Land
 • Property Type
 • 071 1127 454
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera