අඩක් නිමකළ නිවස – අළුත්ගම

 • Call Seller to know Price
Kande Viharaya Temple, Canal Road, Aluthgama, Beruwala DS Division, Kalutara District, Western Province, 12080, Sri Lanka
For Sale

අඩක් නිමකළ නිවස – අළුත්ගම

Kande Viharaya Temple, Canal Road, Aluthgama, Beruwala DS Division, Kalutara District, Western Province, 12080, Sri Lanka
 • Call Seller to know Price

Description

අඩක් නිමකළ නිවස විකිණීමට!

 • Location: අළුත්ගම – කන්දේ විහාරය ආසන්නයේ
 • අගනා ඉඩම හා අඩක් නිමකළ නිවස
 • පර්චස් 22
 • ගාලු පාරට කිමි. 3
 • නළ ජලය
 • ඉඩමට විදුලිය ලබාගෙන ඇත
 • නිවසට හා තාප්පය සඳහා සැලැසුම් අනුමත කර ඇත

විමසන්න: 077 5634 556/076 7521 753/077 0820 056

 • Town Kande Viharaya Temple, Canal Road, Aluthgama, Beruwala DS Division, Kalutara District, Western Province, 12080, Sri Lanka
 • City, Town Kalutara
 • Zip/Postal Code 12080

Details

Updated on November 27, 2020 at 7:23 pm
 • Property ID: HZ20656
 • Price: Call Seller to know Price
 • Property Type: House
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 077 5634 556/076 7521 753/077 0820 056

Overview

Property ID: HZ20656
 • House
 • Property Type
 • 077 5634 556/076 7521 753/077 0820 056
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera