අඩක් නිමකළ ගොඩනැගිලි – සපුගස්කන්ද

 • per Perch 1.6 Million
Sapugaskanda, Gampaha District, Western Province, 11640, Sri Lanka
For Sale

අඩක් නිමකළ ගොඩනැගිලි – සපුගස්කන්ද

Sapugaskanda, Gampaha District, Western Province, 11640, Sri Lanka
 • per Perch 1.6 Million

Description

Half Built House for Sale!

 • Location: සපුගස්කන්ද තෙල් පිරිපහදුව අසල
 • පර්චස් 42 – වානිජ වටිනාකමක් ඇති ඉඩම
 • අඩක් නිමකළ නිවස (මහළ් 2)
 • අඩක් නිමකළ ව්‍යාපාරික ස්ථානය (මහළ් 2)
 • පර්චස් 1 = ලක්ෂ 16

අමතන්න: 075 2948 631

 • Town Sapugaskanda, Gampaha District, Western Province, 11640, Sri Lanka
 • City, Town Gampaha
 • Zip/Postal Code 11640

Details

Updated on November 30, 2020 at 5:37 pm
 • Property ID: HZ20983
 • Price: per Perch 1.6 Million
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 075 2948 631

Overview

Property ID: HZ20983
 • Land
 • Property Type
 • 075 2948 631
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera