අක්කර 5ක් විකිණිමට ඇත

 • Rs 6,800,000
Kiriyankalliya
For Sale

අක්කර 5ක් විකිණිමට ඇත

Kiriyankalliya
 • Rs 6,800,000

Description

පුත්තලම කිරියන්කල්ලිය අක්කර 5ක් විකිණිමට ඇත

ඉඩම සම්පුර්ණ තැනිතලා ඉඩමක් වේ

ඉඩමේ පොල් ගස් බුරුත ගස් කජු ගස් ඇත

ඉඩම සින්නක්කර ඔප්පු ඇත

ඉඩමේ ලිං දෙකක් ඇත

කර්මාන්ත කටයුතු සදහා ද සුදුසුයි

 • Town Kiriyankalliya
 • City, Town Puttalama
 • Zip/Postal Code 31250

Details

Updated on October 31, 2020 at 8:34 pm
 • Property ID: HZ18670
 • Price: Rs 6,800,000
 • Land Area: 5
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 0762381513

Overview

Property ID: HZ18670
 • Land
 • Property Type
 • 0762381513
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
Kasunbandara356
 • Kasunbandara356

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
Kasunbandara356
 • Kasunbandara356