අංකුඹුර – මහනුවර

 • Rs 1,800,000
Ankumbura, Kandy District, Central Province, Sri Lanka
For Sale

අංකුඹුර – මහනුවර

Ankumbura, Kandy District, Central Province, Sri Lanka
 • Rs 1,800,000

Description

අංකුඹුර – මහනුවර පිහිටි ඉඩම විකිණීමට!

 • ඉඩමේ ප්‍රමාණය: පර්චස් 26
 • අඩි 8 පාර
 • විදුලිය හා ජලය පහසුකම් සහිතයි..
 • නිරවුල් ඔප්පු!
 • පූජා පිටිය..
 • මිල = රු. ලක්ෂ 18

වැඩිදුර විස්තර සඳහා අමතන්න:

071 1999 319

 • Town Ankumbura, Kandy District, Central Province, Sri Lanka
 • City, Town Kandy

Details

Updated on November 24, 2020 at 9:30 am
 • Property ID: HZ20318
 • Price: Rs 1,800,000
 • Land Area: 26
 • Property Type: Land
 • Property Status: For Sale
 • Tel/Mobile No : : 071 1999 319

Overview

Property ID: HZ20318
 • Land
 • Property Type
 • 071 1999 319
 • Tel/Mobile No :

Contact Information

View Listings
ksperera
 • ksperera

Enquire About This Property

Similar Listings

ස්ථානය සහ ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ තොරතුරු පරික්ෂා කිරීමට පෙර මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න

Compare listings

Compare
ksperera
 • ksperera